top of page

Klubbinformation

 

18-hålsbanan på Dynekilens Golf öppnades den 15 juli 2002, och är ritad av den danske banarkitekten Henrik J. Jacobsen.

Banan har sedan öppningen fått mycket beröm för sin layout och kvalitet.

Tees är ofta högt belägna, med utsikt över hålen.

 

Ett nyttjanderättsavtal mellan Dynegolf AB (DGAB) och Dynekilens Golfklubb (DKGK) reglerar ansvarsfördelningen
dem emellan. Dynegolf AB ansvarar för personal, maskiner, fastigheter och inventarier med till-
hörande driftskostnader. Dynekilens Golfklubb ansvarar för den idrottsliga delen av verksamheten.

 

 

Dynekilens Golfklubb (DGK) är medlem nr 440 i Svenska Golfförbundet.

 

Medlemmar i Dynekilens GK erhåller rabatt vid greenfeespel på de övriga banorna i Bohuslän och Dalsland.

 

Är du intresserad av att hjälpa till inom klubben? Ta då kontakt med någon i klubbstyrelsen eller kontakta kansliet på

telefon +46 526 34 000.

 

Klubbens bg är: 5146 - 8007

IBAN nr: SE7050000000051741106664

SWIFT code: ESSESESS   Dynegolf
 

 

 

bottom of page