top of page

Det händer saker på Dynekilen

Fgr

22. mar. 2024

Korthålsbanan får inom kort nya mattor och ny sand i bunkrarna

Restaurangens kök och barområde renoveras samt att terrassen får nytt golv och nytt staket. Arbetet i och runt restaurangen har delvis gjorts som dugnad under ett par lördagar och arbetet fortsätter den 23 mars. Vi i styrelsen och dugnadsgruppen hoppas på god uppslutning för att kunna färdigställa arbetet så fort som möjligt. For mer info ta kontakt med:

Jonas  +46 73 094 27 56 eller

Frode +47 468 46 085


Säsongens tävlingsprogram börjar att ta form och det finns under fliken ”Tävlingar” på hemsidan.

Vi har anmält lag till BDGF´s seriespel i klasserna D50, H22, H60, H70 samt H75.

bottom of page