top of page

Säkerhet på banorna

13239081_217236571994631_3578711808158944652_n.jpg

Säkerhet på banorna!

När du ska slå ditt slag:

  • Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll. Ser du inte landningsområdet, skicka fram någon som kontrollerar att det är klart att slå.

  • Se till att ingen befinner sig i närheten för din sving.

  • Ropa ”FORE!” vid minsta risk att din golfboll träffar någon.

  • Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält.

  • Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

 

Banpersonalen har alltid företräde.  Banpersonalen vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel. Det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad. Provsvinga inte mot banpersonalen under tiden du väntar på att banan ska blir klar för spel.

Slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara. Förvissa dig om att det inte finns någon som befinner sig i bollens landningsområde vid ”blinda” hål. Det är absolut förbjudet att spela in på green om flaggan ligger ner.

Längre diskussioner mellan spelare eller mellan banarbetare och spelare ska inte förekomma ute på banan.

Vår banpersonal arbetar för att upprätthålla banor av hög kvalité och vi eftersträvar ett gott samspel mellan personal och spelare. Målet är att medlemmar och gäster får möjlighet att spela snabbt och säkert och att vår personal får en arbetsmiljö som innebär att arbetet kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

bottom of page